Štítky

, , , ,

Ještě před vypuknutím nadšení, mravenčení v břiše z neznámého a všech nezbytných příprav k nové výstavě, dovolte mi na chvilku se zastavit a poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do dění, které už dnes patří minulosti…

  • 9.-13. května 2011  Výstava nazvaná „Svět podle Lucie“ se uskutečnila v prostorách atria budovy Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vernisáže výstavy se Lucie sama zúčastnila.

Výstava proběhla pod záštitou doc. PhDr. Jiřího Winklera, PhD. a Katedry sociální politiky a sociální práce FSS.

Doprovodnou součástí historicky první výstavy Svět podle Lucie byla také přednáška spojená s workshopem arteterapie pod názvem „Dialog, terapie či umění?“ s Mgr. Pavlem Sochorem PhD. Přednášky se zúčastnili studenti FSS, odborníci z různých oblastí – logopedové, psychologové a také laická veřejnost.

Workshop byl limitován na 12 zájemců o přímou zkušenost práce s Lucií. I přes velmi obtížné podmínky, které byly dány nadměrným hlukem z probíhající rekonstrukce Joštovy ulice, se podařilo navázat vzájemný kontakt. Mnozí studenti tak měli ojedinělou příležitost přímé zkušenosti ze setkání s jedincem s poruchou autistického spektra.

pozvánka na výstavu pozvánka na výstavu

    katalog výstavy

gs

gf

Výstava se mohla uskutečnit díky podpoře:

Bandista – zázemí pro výtvarničení

Mgr. Pavel Sochor PhD. – trpělivost, empatie, invence, umělecké potřeby

Tereza Vlčková – koordinace výstavy

Michal Běťák – grafika

Katedra sociální politiky a sociální práce FSS MU – zázemí výstavy

NVAC, s.r.o – tisk a propagace výstavy

Český rozhlas Brno – mediální partner výstavy

Rádio Proglas – propagace výstavy

Rádio Petrov – propagace výstavy

Luciiny asistentky, sestra, rodiče =)

Reklamy