Štítky

, , ,

Trochu složitější, napínavější a o to větší výzva i obavy. I tentokrát nás rodiče  provázely pochyby a otázky, zda to už není moc. Moc daleko, moc náročné pro Lucku, moc odvážné………. Praha je přecejen kousek dál od domova, který je  jakous takous oázou jistoty ve světě člověka s autismem. Alespoň nám kolem Lucie se to tak zdá. Nakolik je tomu tak i pro ni, se můžeme jen dohadovat. Přestože mluví. Význam vyřčeného je totiž často zcela jiný, než jak ho běžně chápeme my. A pak je to detektivka s nejasným koncem…….

Pan docent však odhadl ideální datum a čas zahájení výstavy. Nespolehlivá D1 byla zablokovaná v protisměru, Praha průjezdná, bez objížděk v naší trase. Díky tomu byl dostatek času na seznámení se s novým rušným prostředím Pedagogické fakulty. Zázemí a útočiště se Lucii dostalo v pracovně pana docenta, kde se pozvolna začala rozkoukávat a navazovat konverzaci. Pak se osmělila jít zhodnotit, kdeže a jak vlastně ty její obrázky visí. Proběhla chodbou a zamířila k nejnovějšímu obrazu s názvem „Portrét pána“, který chytla a chtěla s ním odejít. Dost možná je na něm ještě potřeba pracovat. Dořešit téma a nějak ho uzavřít……….. ? Nakonec nechala obraz obrazem a sledovala dokončování příprav. Pozdravila se s paní docentkou a pak si šla s asistentkou odpočinout do klidu. Vrátila se k nám na závěr vernisáže, kdy tam již nebylo tak rušno. Zpáteční cestu prozpívala, s vyjímkou chvilky, během které slupla „nekonečný řízek“. Když pak po všech těch dojmech šla spát, prohlásila: „už nebudu říkat raději. Namaluju slavíčka!“

Děkujeme:

vedoucí Katedry speciální pedagogiky Ped F UK doc. PhDr. Květoňové, Ph.D. a vedoucímu Katedry výtvarné výchovy PedF UK doc. ak. mal Špirkovi za vstřícnost, pochopení, laskavé přijetí a  zázemí

Grafickému studiu Optimystic za grafiku

Hudebnímu centru Bandista za výtvarné a hudební vzdělávání Lucie

Mgr. Kobíkové– autorce edice knih „Vařím s láskou bez lepku, mléka, vajec“ za skvělé sladkosti

Autistickému centru, portálu Helpnet, Econnet, Neziskovky a TV Metropol za propagaci akce

Reklamy