Štítky

, , ,

Výstava výtvarných prací Lucie Němcové

„Víš to, znáš to.“

Doprovodný program VI. Mezinárodní konference projektu „Pojďme do toho společně II“ – Fakulta regionálních vztahů a mezinárodních studií MZLU, třída Generála Píky 2005/7, Brno.

Trvání výstavy: 18. – 19. září 2014

Autor: Lucie Němcová

Dějiny umění prokázaly, že umělecká tvorba může významně formovat postoje lidí, jelikož je povahově univerzální. Jakmile začneme pracovat se svými zážitky a prožitky, vstupujeme do vysoce citlivé a intimní oblasti, a to jak z pozice tvůrce, tak i interpreta výtvarných artefaktů. Výtvarná díla autorky zrcadlí výtvarné symptomy nápadně evokující manifest směru Art Brut. Nalezneme zde paralely, které jistým způsobem zpochybňují fungování automatismů naší společnosti, dávají nový význam slovu „kultura“ a staví je do nových existenciálních souvislostí. Hlavním konceptem této výstavy je sama podstata bytí autorky, která se objevuje ve vystavených obrazech. Charakterizuje snad zápas dospívajícího člověka o pochopení, začlenění a participaci do společnosti, tedy i do estetických a etických vzorců naší společnosti? Na uvedenou provokující otázku může snad více zaujatým pozorovatelům poskytnout odpověď zahájená výstava prací autorky z let 2012-2014. Specifičnost svého bytí si Lucie uvědomuje a při „výtvarničení“ ji opakovaně promítá do svých kreseb i maleb.

Kurátor výstavy:   Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Reklamy