Štítky

,

prosinec – PŘÍBĚH JINAKOSTI – Kolektivní výstava děl autorů Jiřiny Bartůňkové, Jakuba Čecha, Ondřeje Farkase, Petra Koláře, Tomáše Koudelky, Lucie Němcové, Pavly Pravdíkové a Ivony Záborské, které vznikaly v ateliérovém prostředí Open Art Studia na Pedagogické fakultě MUNI v roce 2016,. byla zahájena vernisáží 30. 11. 2016 v Galerii RUV a potrvá do konce roku. Vice….

říjen – „Jak se žije a studuje s…. Tentokrát na téma autismus“ – První z cyklu podvečerů, které představí životy lidí s postižením či znevýhodněním se konal 19. 10. v prostorách PdF MU – ve spolupráci IVIV PdF MU a ICV Mendelu v Brně v rámci Týdne pro inkluzi 2016. Součástí akce byla výstava obrazů Lucie a prací autorů s PAS.

květen – Po třech letech znovu! Účast v VII. ročníku  Mezinárodní umělecké výstavy prací autorů s poruchou autistického spektra – doprovodné akci XI. Autism-Europe International Congress, Edinburgh, Scotland, September 16-18. Vystavovalo 164 umělců z různých zemí světa. Děkujeme organizátorům z   Autismo Burgos  a všem příznivcům  za podporu.

květenModrý slon v Liberci. Také letos Lucie přihlásila jeden ze svých enviromentálních rukodělných výtvorů do celostátní soutěže o Modrého slona. V XI. ročníku obdržela za svůj plastický prostorový obraz Květiny, prostě květiny… Čestné uznání a medaili Modrého slona v kategorii Kombinovaná technika.

duben – Vstupte do našeho světa v Praze a Hradci Králové. Lucie se účastnila výstavy prací občanů s autismem VSTUPTE DO NAŠEHO SVĚTA, která se konala v dubnu u příležitosti Mezinárodního dne porozumění autismu v Tiché kavárně v Praze a v květnu putovala do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Reklamy